ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Η προσθετική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής, ο όποιος αντικαθιστά τα δόντια που λείπουν από το στόμα του ασθενή με διάφορες ακίνητες ή κινητές αποκαταστάσεις.

H απώλεια ενός ή περισσότερων δοντιών από ένα φυσιολογικό οδοντικό φραγμό (στόμα), δημιουργεί γενικά μια μη φυσιολογική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από:

1. Λειτουργικά προβλήματα, δυσκολία κατά τη διαδικασία της μάσησης έως και αδυναμία μάσησης, δυσκολία στη σωστή άρθρωση και ομιλία .

2. Αισθητικά προβλήματα, αλλαγή στο χαμόγελο, και φυσικά στη συνολική εικόνα του ασθενή. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα με το αν παραμένουν σταθερά κολλημένες στο στόμα του ασθενή σε μόνιμη βάση, ή μπορούν να αφαιρεθούν με ευκολία από τον ίδιο. Ονομάζονται αντίστοιχα ακίνητες και κινητές αποκαταστάσεις.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Αυτού του είδους η θεραπεία περιλαμβάνει τις απλές στεφάνεs και τις γέφυρες, οι οποίες πλέον στηρίζονται είτε πάνω σε φυσικά δόντια είτε πάνω σε εμφυτεύματα.
1. Στεφάνες (θήκες)
2. Γέφυρες στα δόντια

ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Αυτού του είδους η θεραπεία προσφέρει λύσεις σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας (λείπουν όλα τα δόντια του ασθενή), η μερικής νωδότητας (λείπουν κάποια δόντια από το στόμα του ασθενή) και αποκλείεται η κατασκευή γέφυρας, και περιλαμβάνει τις ολικές και τις μερικές οδοντοστοιχίες αντίστοιχα.